Hava Kargo sektörü çağın gerekliliklerine adapte olmaya hazır mı? Kurallar değişiyor, teknolojinin hızla ilerlemesi ve hayatın her alanını dönüşüme uğratan küresel gelişmeler, kargo endüstrisinin de müşteri merkezli bir modele doğru kaymasına yol açtı. Lojistik şirketleri, dijitalleşme kaçınılmaz hale geldikçe benzeri görülmemiş bir atılım dönemiyle karşı karşıya... Hava kargo sektörüne yakından baktığımızda ise buradaki oyuncuların, ihtiyaç ve beklentilerin değişmesine paralel olarak mevcut koşullardan memnun olmadıkları açıkça görülebilir; ki bu firmalar daha hızlı, daha esnek ve şeffaf bir hizmet beklentisindeler. İşte tam bu noktada Hitit’in Crane Hava Kargo Çözümleri en yenilikçi iş ortağı olduğu iddiasıyla sektöre rehberlik etmeye hazır.

 

Crane CGO Crane DOM
Güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu olan Crane Hava Kargo Çözümleri diğer çözümlerle birlikte çalışabilir. Sistemin modüler tasarımı, çekirdek modüllerle başlamayı ve gerektiğinde eklemeyi mümkün kılar, kabulden nihai teslimata kadar hava kargo taşımacılığının tüm yönlerini kapsar. İş ortaklarıyla birlikte büyümeye inanan Hitit’in Crane Hava Kargo Çözümleri, üst düzey müşteri deneyimi, gelir artışı ve operasyonel verimlilik gibi stratejik hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak. 

Crane Cargo Hava kargo iş modeli ve operasyon döngüsü, yolcu modelinden çok farklıdır. Hava yoluyla kargo taşımacılığı bilgi akışının çok yoğun gerçekleştiği bir süreçtir. Karmaşık bir tedarik zincirinin üyeleri arasında çok sayıda veri alışverişi yapılır, ancak hala bu bilginin aktarımı büyük ölçüde geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Akıllı BT çözümleri, günümüzde lojistik zincirlerin verimliliğini ve veri kalitesini sağlamanın anahtarıdır. Hitit'in Crane Hava Kargo Çözümleri, modern kargo endüstrisinin zorluklarının üstesinden teknoloji yoluyla gelmek için üretildi. Crane Hava Kargo Çözümleri anahtar teslimi web tabanlı bir çözüm olup; ticari, operasyonel ve gelir muhasebesi yetenekleri üzerinde uçtan uca tam kontrole sahip, benzersiz ve tamamen entegre modüler bir platform sunar.


 


Crane Hava Kargo Çözümleri, Reservasyon & Kargo Hizmetleri (Crane CGO) ve Yerel Kargo Hizmetleri (Crane.DOM)’nden oluşur. Bu çözümler bir bütün olarak kullanılabileceği gibi tek başına modifiye bir şekilde de kullanılabilmektedir.