Entegre Yönetim Sistemleri Takımı, Kalite, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kişisel Verilerin Güvenliği, Bulut Hizmetleri Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Yönetim Sistemlerinin düzgün işletilmesi ve Uluslararası Güvence Standardı beklentilerine uyum için tüm çalışmaları, Hitit’in hedefleri doğrultusunda koordine eder.

Yönetim Sistemlerinin gereksinimleri olan işlerin sürekliliği, hizmetlerin kalitesi, bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla sistemde iş-etki analizi, risk analizi ve diğer değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan riskleri azaltmak için risk işleme faaliyetleri yürütülür.

Riskleri azaltmak ve ek kontrolleri oluşturmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer gerekli kaynaklar sağlanır.

Düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirilerek Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirilmesi desteklenir.

Bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği tüm personelin ve iş ortaklarının Yönetim Sistemlerine katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme ve teşvik sağlanır. 

Müşteri ve çalışan memnuniyeti ön planda tutularak, kaliteli üretim ve proje yapımı gerçekleştirilir.

Hitit’in verdiği hizmetler ile sınırlı olmak kaydıyla veri güvenliği ve sahipliğinin güvence altına alınması sağlanır.

İş ortaklarının sahip oldukları sistemlerdeki güvenliği sağlamaları için gerekli anahtar bilgiler verilerek kendilerine yol gösterilir. 

Yönetim Sistemlerinin verimliliği, sürekliliği, standartlara ve yasal mevzuatlara uyumu iç ve dış denetimlerle kontrol edilir ve desteklenir.

Yönetim Sistemleri Politikası tüm kuruma ve ilgili paydaşlara duyurulur. Bu politika Bilgi Güvenliği Politikası ile eşgüdümlü olarak yürütülür.