© Hitit 2021. Hitit Bilgisayar Hizmetleri’ne (“Hitit”) ait www.hitit.com/tr web sitesinin (“Site”) fikri ve sınaî mülkiyet hakları Hitit’e aittir.

Aksi belirtilmedikçe, sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Hitit’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.