Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi (“Hitit”, “Site Sahibi”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika’nın amacı, Hitit tarafından işletilmekte olan https://hitit.com/  alan adlı internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında üyeler/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Hitit ile paylaşılan veya Hitit’in, İlgili Kişi’nin Site’yi kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1.    Gizlilik ve güvenlik koşullarının takibi/değişiklik: Site Sahibi, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site Sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, gizlilik ve güvenlik koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. 

2.    Kullanıcı bilgileri: Kullanıcı tarafından Site’ye yerleştirilen, iletilen veya Site aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten (her türlü yazı, doküman, müzik, ilan, reklâm, iletilen görüş ve düşünceler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ses veya yazı veya hareketli/hareketsiz görüntü içeren her türlü içerik) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Site’ye ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. Hitit’in, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği veya mevzuata aykırı içeriği tamamen veya kısmen Site’den kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. Ancak bu yönde ilgili mevzuatta öngörülen kapsam dışında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.    Bilgilerin korunması: Hitit, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

4.    Site yardımcı programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veri tabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz. Hitit Çerez Politikası’na burada yer alan linkten (https://hitit.com/tr/cerez-politikasi) ulaşabilirsiniz.

HANGİ VERİLER HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR? 

•    Hitit, ad, soyad, adres/yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta, telefon numarası kişisel verilerini toplayabilmektedir. Bu bilgiler İlgili Kişi tarafından siteye verilerek kaydedilmiş verilerdir. Kullanıcı, seçmiş olduğu paylaşım seviyesi ile kişisel verilerini ve gönderdiği içeriği diğer kullanıcılarla veya üçüncü kişilerle paylaşmayı seçerse, kaydettiği bu bilgi ve içerikler diğer kullanıcılara ve üçüncü kişilere de açık olacaktır.

•    Hitit, kullanıcı tarafından verilmiş olan kişisel verileri, gereken hallerde kullanıcının açık rızası alınarak, Siteye erişimin sağlanması, üye girişi, Site güvenliğinin temin edilmesi, kullanıcı alışkanlık, beğeni ve tercihlerinin analizi, istatistik oluşturulması, iletişim, pazarlama, duyuru yapılması gibi amaçlar doğrultusunda, ; mevzuata ve Kişisel Veri Politikası’na uygun olarak kullanabilir, işleyebilir, saklayabilir, işbirliği yaptığı yurt içindeki veya dışındaki üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşabilir, Hitit’in faaliyet alanıyla ilgili olarak reklam, pazarlama, bildirim ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir, veri tabanlarında tasnif edip saklayabilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir. Site Sahibi bu kapsamda, site aktivite bilgilerini, erişim araçlarını ve browser bilgilerini de işleyebilir.

•    Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Site Sahibi, kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özelikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin kullanıcı tarafından verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı Hitit’nin bir sorumluluğu yoktur.

•    Ticari iletişim: Hitit, açık onayınız olması halinde, siteye veya kendisine iletmiş ya da kaydetmiş/kaydettirmiş olduğunuz iletişim adresinize, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Ret talepleri Hitit tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınacaktır. 

KİŞİSEL VERİLER NE KADAR SÜREYLE SAKLANMAKTADIR?

İlgili Kişi’nin kişisel verileri Hitit’in Kanun’daki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler re’sen veya İlgili Kişi’nin talebi üzerine Hitit tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK KOŞULLARININ İHLALİ 

Hitit gizlilik koşullarına uyulmaması ya da işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirecektir.  Bu kapsamda, veri güvenliğini sağlamak için sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI NELERDİR?

Site Sahibi, Kanun’un 10. maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Site Sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel verileri alınan kişilere; 

•   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

•   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

•   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•   Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

•   Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

•   Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

•   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.


Veri Sorumlusu: Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi

E-posta: [email protected]

Kep Adresi: [email protected]

Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 4/1 Arı Teknokent 2 İç Kapı No: 601 - 34469 Maslak/Sarıyer/İstanbul