Havayolu firmaları gelişen seyahat endüstrisi ihtiyaçlarına uyum sağlamalarına yardımcı olabilecek esnek bir teknolojiye ihtiyaç yaratan zorlu ve dinamik bir iş ortamında faaliyet gösterirler ve giderlerini izleyen, kaydeden ve yöneten hızlı ve doğru bir çözümle maksimum sonuca ulaşabilirler. Havayolu gider muhasebesi yazılımı, sözleşme yönetimiyle ilgilenir, hataları en aza indirir, havayolu muhasebesi süreçlerini hızlandırır ve daha iyi karar vermek için gerçek zamanlı karlılık sağlar.

Crane Gider Muhasebesi (Crane CA), operasyon masraflarının uçtan uca yönetimi, gerçeğe yakın zamanlı kârlılık hesaplaması, sorunsuz tarife planlama ile maliyet ve bütçe yönetimi, gelir muhasebesi ve ekip yönetim sistemlerinin entegrasyonunu sağlayan bir maliyet muhasebesi çözümüdür.

İşletme maliyetlerini gelir muhasebe sistemlerinden derlenen gelir rakamlarıyla birlikte sunan Crane CA; işletme giderlerini, gerçeğe yakın zamanlı bir etkinlikle ve sektör standardına uygun kesinlik seviyesiyle fiili sözleşme ve tahsisat fiyatlarından alır. Crane CA’nın güçlü veri işleme ve kârlılık hesaplama çıktısı, maliyet kontrol, birinci sınıf bütçe planlama ve muhasebeleştirme için esnek ve dinamik araçlarla birlikte sunulur.


icon-inproved-revenue

Gelir Artışı

Crane CA’nın kâra katkısı tartışılmazdır: hem fazla fatura ödemelerinin önüne geçer, hem de iş gücünü kullanarak maliyet kontrol operasyonlarının daha etkili olmasını sağlar. Buna ek olarak, Crane CA’nın son derece yararlı mali yönetim raporlama desteği ve operasyonları, genel olarak iş süreçlerinin iyileştirilmesine yardım eder.

icon-full

Sözleşmeleri ve İş Ortaklarını Tam Olarak Anlama

Karmaşık ve senaryo bazlı olanlar da dahil her türlü sözleşmeyi kapsayan Crane RA, hizmet tarife bilgilerinin ayrıntılı bir analizini sunar. Bu tarifeleri yönetir, kontrol eder ve yeniden müzakere eder. Tüm sözleşme ve tarife tanımları da çok kısa sürede ve az eforla yönetilebilir.

icon-accurate

Doğru Mali Yönetim

Crane RA, uçuşlar sırasındaki fiili operasyonel verilere ve sağlayıcı sözleşmelerine dayalı uçuşla ilgili maliyetleri doğru şekilde hesaplayarak, tahakkukları gerçekleştirir ve rakamları muhasebe sistemlerine aktarır. Bu da, mali yönetimin planlama, tahmin ve bütçeleme süreçlerini zamanında revize etmesine veya güncellemesine yardım eder.

icon-indicreased

Planlama ve Tahmin Etkinliğinde Artış

Uçuş, uçuş ayağı ve uçuş güzergâhı maliyet rakamlarının gerçeğe yakın zamanlı raporlanması veya grup düzeylerinde raporlama, münferit uçuşlarda bile ayrıntılı kârlılık analizlerine, bütçe planlamasına, tahminde bulunmaya veya simülasyona imkan sağlar.


 

Çözümün Bileşenleri

icon-contract

Sözleşme 
Yönetimi

icon-invoice

Fatura 
Yönetimi

icon-profitability

Karlılık

icon-accrual

Tahakkuk 
Yönetimi

icon-invoicing

Faturalama

icon-reconciliation

Hesapların 
Güncellenmesi


 

Temel Özellikler

  • Gerçek zamanlı tahmin
  • Gerçek zamanlı karlılık analizi
  • Dünya standardında KPI raporları
  • Sözleşme Yönetimi
  • Finansal planlama
  • Tüm maliyet gruplarının desteği
  • Otomatik fatura doğrulama
  • Tahakkuk oluşturma
key features CA

 


 

Broşürü
İndirin

Broşürü pdf formatında indirin