Havacılık pazarında, zorlu rekabete, sürekli değişen sektöre, iş modellerine ve düzenlemelere ayak uydurabilmek için muhasebe işlemlerinin hızlı ve doğru şekilde yürütülmesi gerekir. Akıllı ve stratejik iş planlarını desteklemek, daha iyi karar alabilmek ve gelir seviyesini en üst seviyeye çıkarabilmek için, gelir ve maliyetlerin hızlı şekilde muhasebeleştirilmesi, tahsilatı ve konsolidasyonu şarttır.

Havacılık muhasebesi, havayollarının iş modelleri ve gelir kaynakları hakkında özel bilgi birikimi gerektiren bir alandır. Hızla değişen yasal düzenlemeler, seyahat endüstrisi standartları ve iş yükü nedeniyle havayollarının muhasebe departmanları yoğun baskı altında ve tempoyla altında çalışır. Havayolu Muhasebe Çözümleri, bir havayolunun finansal performansını kontrol eder ve değerlendirir, gelir akışlarını takipte tutar, daha uygun maliyetli operasyonlar için öngörülemeyen maliyetleri tahmin eder. Bu alandaki giderlerde küçük oranlarda gerçekleşecek bir optimizasyonu bile gelir artışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

 

Crane RA Crane CA Crane BPI
Hitit, gelir tahmini, gelir analizi, finansal muhasebe, ödemeler, kârlılık ve sözleşme yönetimi faaliyetlerinin tam bir kesinlikle gerçekleştirilmesinin stratejik avantajını kullanmak için Crane Muhasebe Çözümlerini sunuyor.  

Crane Accounting Daha iyi risk yönetimi ve sektör genelindeki standart ve düzenlemelere uyum için, Crane Muhasebe Çözümleri daima ilgili gelişmeleri takip eder ve sektördeki değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlar. Hitit’in havacılık sektöründeki uzmanlığı ve Crane Muhasebe Çözümlerinin diğer Crane çözümleriyle entegrasyonu, çevik ve daha güvenilir veri değişimini sağlayarak, adaptasyonu kolaylaştırır.


 


Crane Yolcu Hizmet Sistemi çözümleri; Gelir Muhasebesi (Crane RA), Gider Muhasebesi (Crane CA) İş Performans İndeksi (Crane BPI)’nden oluşur. Crane Muhasebe çözümleri bir bütün olarak kullanılabileceği gibi tek başına modifiye bir şekilde de kullanılabilmektedir.