Hitit, 28 yıl önce havayolu ve seyahat teknolojileri alanında kendi hikayelerini yazmak için yola çıkan iki kadın girişimci tarafından kuruldu. Günümüzde ise dünya çapında 60'tan fazla havayoluna yolcu hizmetleri, operasyon, muhasebe, seyahat planlama, ticaret ve kargo alanlarında yazılım çözümleri ve hizmetleri sunan bir global marka haline geldi. Havacılık sektöründe bir teknoloji şirketi kurmak 90'lı yıllarda benzeri duyulmamış bir şeydi. Bugün çalışanlarının yüzde 35'i, Yönetim Kurulu'nun yüzde 50'si ve üst yönetimin yüzde 65'inin kadın olduğu bir şirketiz ve global ortalamalarının üzerinde olan bu oranlarla sadece Türkiye'de değil dünyada da örnek gösteriliyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık Hitit'in DNA'sında var olan ilkeler. Dolayısıyla bu özelliğimizi istihdam oranımıza, işe alım politikalarımıza ve sosyal sorumluluğumuza da yansıtıyoruz. Hitit’in, havacılıkta küresel bir konum elde etmeyi başarmış olmasını bu felsefemize bağlıyoruz. Hitit, her zorlukta birbirini destekleyen ekibi ve farklılıkları avantaj olarak gören yapısı ile yüksek hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerliyor!

Yakın tarihli bir araştırma, STEM'de cinsiyet eşitsizliğini gösteriyor

Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, 15 yaşın altındaki her 1000 kızdan sadece beşi bilişim sektöründe çalışmak istiyor. Erkek çocuklarda ise bu oran %15. Cinsiyet farkı, STEM ile ilgili diğer alanlarda (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi) daha da belirgin olarak ortaya çıkıyor. Örneğin makine öğreniminde çalışan erkeklerin oranı %88 iken kadınların oranı sadece %12. Benzer şekilde, S&P'nin 500 şirketi ve bilinen büyük teknoloji şirketlerinde orta düzey yönetici pozisyonlarının sadece %25'i kadınlar tarafından yönetiliyor. Hitit, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda eğitim alanında yaptığı girişimlerle bu eşitsizliği azaltma yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Üyesi olduğumuz dernek ve platformlar aracılığıyla kadınlara STEM alanlarında eğitimler veriyoruz. Ayrıca genç kadınları staj programlarında destekliyor, mentorluk ve burs imkanları sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Daha iyi bir dünya için çalışıyoruz

2022 yılı bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Havayolu ve seyahat çözümlerimiz, sosyal projelerimiz ve sürdürülebilirlik gündemimize ek olarak Hitit bu yıl halka arz edildi. Bunu gururla söylüyoruz ki Hitit, Türkiye'de yazılım sektöründe halka açılan şirketler arasında en yüksek kadın yönetici oranına sahiptir. Hitit'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak gelecek nesillere örnek olmanın ve daha iyi bir dünya için ortak hedeflerde birleşmenin görevimiz olduğuna inanıyorum. Hitit'te eşitliğin normal kabul edildiği bir çalışan topluluğuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ancak biz bununla sınırlı kalmayıp, eşitlik ilkemizi gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Dünyada süregelen birçok olumsuzluğa rağmen bizlerin örnek oluşturma ve daha iyi bir geleceğe öncülük etme sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum.

Hitit, IATA’nın 25by2025 Girişimi'nin imzacısı oldu

Son olarak, havacılık sektörünün uluslararası kuruluşu IATA'nın başlattığı 25by2025 girişiminin imzacısı olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu girişim, 2025 yılına kadar havacılık endüstrisinde kadınların temsilini en az yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor. Halihazırda her kademede kadın çalışan oranlarımız ile %25’lik hedefi çoktan geçerek, sektörün en dikkat çeken firmalarından biri haline geldik. Ama içinde bulunduğumuz sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği için atılan bu çok önemli adımı desteklemek için, 25by2025’in imzacılarından biri olduk. Çünkü herkese fayda sağlayan, daha çeşitli ve kapsayıcı bir sektörün temelinin birliktelik ve dayanışmadan geçtiğine inanıyorum. Hitit olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirerek yolumuza devam edeceğiz.