Gökyüzünü kaplayan yüzlerce  uçağın çevre üzerindeki etkisinin en aza indirildiği, havacılık endüstrisinde cinsiyet çeşitliliğinin ve sosyal sorumluluğun en önemli öncelikler olduğu ve işletmelerin daha yeşil bir gelecek yaratmak için aktif olarak çalıştığı bir dünya hayal edin. Hitit olarak sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve sosyal sorumluluğa olan sarsılmaz bağlılığımızla kendimizi bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye adadık. 

Son yıllarda, havacılık endüstrisinin çevresel etkilerini ele almak, acil bir ihtiyaca dönüştü, bu ihtiyaç bir çok havacılık otoritesi tarafından kabul gördü ve emisyonları azaltmak için iddialı hedefler belirlendi. Bu doğrultuda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havayollarının 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu elde etmesini hedefleyen Fly Net Zero projesini başlattı. Hitit olarak, bu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada tüm havacılık endüstrisindeki koordineli çabaların önemini anlıyor ve bu nedenle, yenilikçi çözümlerimizle bu çabaları desteklemede çok önemli bir rol oynuyoruz. 

Hitit’in Karbon Emisyonu İzleme ve Optimizasyon Fonksiyonları

Havacılıkta sürdürülebilirliğe ulaşmanın önündeki en önemli zorluklardan biri, karbon emisyonlarını doğru bir şekilde hesaplamak ve izlemektir. Crane Maliyet Muhasebesi (Crane.CA) çözümümüz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayınlanan Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma (CORSIA) yönergelerine uygun olarak geliştirilen karbon emisyonu izleme ve optimizasyon fonksiyonlarını içeriyor. Belirtilmiş fonksiyonlar sayesinde Partnerlerimize operasyonlarından kaynaklanan emisyonları doğru bir şekilde tahmin edebilme ve emisyonları en aza indirmek için ideal filo/uçak atamalarını, rota planlarını ve tarifeleri belirleyebilme imkanı sunuyoruz. Bu, havayollarının çevresel ayak izlerini azaltmak, daha iyi bir çevreye katkıda bulunmak ve havacılık endüstrisinin sürdürülebilirlik taahhüdünü desteklemek için proaktif önlemler almasını sağlayacak çok önemli bir geliştirme. 

Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlikle Topluma Azami Katkı

Ancak havacılıkta sürdürülebilirliğe olan katkımız, yalnızca emisyon takibi yani çevresel sürdürülebilirlikle sınırla kalmamakta olup, aynı zamanda sosyal sürdürülebilirliğe de büyük önem vermekteyiz. Hitit olarak faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) doğrultusunda topluma fayda sağlayacak şekilde yürütüyoruz. Sadece kendi ülkemizde değil, dünya çapında Partnerlerimizin bulunduğu bölgelere de destek veriyor ve projeler uyguluyoruz. Bu, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya yaratma taahhüdümüzü yansıtıyor. 

Ayrıca Hitit olarak, toplumsal cinsiyet çeşitliliğini ve kapsayıcılığını teşvik ederek global ve yerel ölçekte sektör için başarılı bir  örnek teşkil ediyoruz. Çalışanlarımızın %36'sı, Yönetim Kurulumuzun %50'si ve Yönetici Kadromuzun %65'inin kadın olması ile iş yerlerindeki cinsiyet çeşitliliğinde dünya ortalamalarının üzerine çıkıyoruz. Çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa olan bu bağlılık temel yapı taşlarımızdan biri olup; istihdam politikalarımıza, sosyal sorumluluk girişimlerimize ve IATA'nın havacılık endüstrisinde kadınların temsilini 2025 yılına kadar en az % 25'e çıkarmayı amaçlayan 25by2025 projesi gibi sektör çapında girişimlere olan bağlılığımıza yansımıştır. IATA'nın cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılığı için 25by2025 hedefi şimdiden tarafımızca aşılmış olup, kadın-erkek oranımızı daha da artırmak için aktif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Teknoloji istihdamındaki ilgili cinsiyet farkının bilincinde olan bir teknoloji şirketi olarak, bu boşluğu kapatmak için somut adımlar atıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz aracılığıyla, bilgi teknolojisi ve BTMM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ile ilgili alanlardaki cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak için aktif olarak çalışıyoruz. Eğitim, mentorluk, burs olanakları sağlayarak ve genç kadınları staj programlarında destekleyerek, kadınları havacılık teknolojileri ve BTMM alanlarında kariyer yapmaları için teşvik ediyoruz. Çabalarımızla, hizmet verdiğimiz toplulukların çeşitliliğini yansıtan daha kapsayıcı ve adil bir endüstri yaratmayı amaçlıyoruz. 

Teknolojimizle gökyüzünü hem güçlendiriyor hem de koruyoruz!

İnovasyon ve sosyal sorumluluk yoluyla sürdürülebilirliğe yönelik çok yönlü yaklaşımımız, sektör için bir ölçüt oluşturuyor ve dünyanın en büyük havayolu ve seyahat BT çözüm sağlayıcılarından biri olarak konumumuzu güçlendiriyor. Hitit olarak 'Gökyüzünün Teknolojik Gücü'' mottomuzu derin bir sorumluluk duygusuyla sahipleniyor, teknolojimizle gökyüzünü sadece güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda onu korumak ve gelecek nesillere daha yaşanası bir dünya bırakmak için de azami çaba sarfediyoruz.  Gücümüzü ve kaynaklarımızı havacılık sektörünün sürdürülebilirliği için ortaya koymaya,  daha sürdürülebilir bir dünya yaratmaya katkıda bulunan girişimlere aktif olarak katılmaya her zaman hazırız.